Trädgårdsdesign, Rådgivning & Anläggning

Trädgårdsdesign & rådgivning

Jag ger tips och idéer för såväl nya som gamla trädgårdar, balkonger och uteplatser. Efter rådgivning och besök i er trädgård utformas en idéskiss med växtförslag och skötselråd.

 

Läs en artikel om en av mina designkunder

Trädgårdsskötsel & Trädgårdsanläggning

Jag hjälper er att anlita en bra entreprenör för små som stora skötselåtgärder såsom ogräsrensning, bevattning, gräsklippning, beskärning av buskar, mindre träd, fruktträd och häckar. Renovering av igenväxta trädgårdar och restaurering av gamla trädgårdar utföres även. Inköp av växter och nyanläggning kan utföras efter vår överenskomna plan.